Om projektet

Projekt muskelminne utförs huvudsakligen på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)  i Stockholm, men även i samarbete med Norges idrettshøgskole, Universitet i Oslo, Sophia hemmet och Göteborgs Universitet.

GIH är välkänt i hela världen för forskning inom området idrott och hälsa, och projekt muskelminne är en av de största studierna som någonsin genomförts i GIHs historia. Studiens huvudsyfte är att att undersöka om människan har ett så kallat muskelminne, med andra ord om någon tidigare har varit vältränad kommer deras muskler att "minnas" detta och dem kommer att bli starkare och öka i muskelmassa snabbare jämfört med tidigare otränade individer. Det finns en allmän uppfattning om att det finns ett mänskligt muskelminne och många individer vittnar om denna effekt, men än så länge har detta inom forskningen bara påvisats hos möss.

Projektet har pågått i snart ett år och rekryteringen av deltagare påbörjades för över ett år sedan. I september 2015 började de tjugo deltagarna (tio kvinnor och tio män) den första träningsperioden, vilket bestod av ett tio veckors långt unilateralt styrketräningsprogram för ena benet. Efter första träningsperioden fick deltagarna vila i ca fem månader d.v.s gå tillbaka till sina vanliga liv där det inte förekoma någon träning eller ansträngande aktiviteter för deltagarnas ben. I slutet av april 2016 återvände deltagarna till labbet för träningsperiod två vilket bestod av ett fem veckors långt unilateralt styrketräningsprogram, denna gång, för båda benen. Med detta protokoll kommer vi kunna analysera och se om det benet som tränades under träningsperiod ett kommer att svara bättre på träningen (exempelvis sett till maximal styrka och muskeltillväxt) jämfört med det benet som aldrig tidigare har tränats. 

före och efter varje träningsperiod gjordes det flera olika tester och mätningar däribland tester för maximal styrka, biopsier för analys på muskelfibernivå och ultraljud för att undersöka muskeltjocklek. Biopsierna kommer att hjälpa oss att analysera muskelcellerna och förhoppningsvis kan vi förklara vilka bakomliggande mekanismerna som styr ett potentiellt muskelminne.  

Ett potentiellt muskelminne är intressant av fler orsaker, en av de stora fälten där det skulle spela stor roll är arbetet med antidoping. Om det finns ett muskelminne så kommer alla idrottare som tidigare på olaglig väg fått en onormalt stor muskeltillväxt eller styrka, exempelvis genom användandet av steroider, kunna dra nytta av detta genom deras muskelminne. I ljuset av detta skulle man kunna föreslå ännu hårdare straff för idrottare som använder sig av otillåtna prestationshöjande produkter. Ett annat område där ett muskelminne skulle spela stor roll är inom äldrevården och förebyggande hälsa för den allmänna befolkningen. Om man på något sätt skulle kunna få till en period av konsekvent muskel belastande träning så som styrketräning för den allmänna befolkningen (exempelvis genom styrketräning under skolidrotten under gymnasiet) hade detta troligen underlättat arbetet förebyggande hälsa och den allmänna befolkningen hade tjänat mycket på det då de individer som tidigare genomfört styrketräning skulle ha en mer lättränad muskulatur.

Skapad med Mozello - världens lättaste webbplatsredigerare.

 .